Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie). Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Title:  
Email:  
Name:  
 

Ubezpieczenia życiowe i majątkowe

 

Ubezpieczenia dobrowolne przewidziane są dla osób świadomych kruchości zarówno życia jak i posiadanego majątku. Nieoczekiwane zdarzenie losowe często potrafi w jednej chwili zniszczyć nasze zdrowie i osiągnięcia całego życia. Dlatego warto zastanowić się nad uprzednim zabezpieczeniem i zaprzeczać zasadzie "mądry Polak po szkodzie".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indywidualne ubezpieczenie na życie

 

Wlaściwie dobrane ubezpieczenie na życie zapewnia ubezpieczonemu ochronę w szerokim zakresie zdarzeń losowych, zarówno związanych z nieszczęśliwymi wypadkami, jak również nieoczekiwaną chorobą czy śmiecią bliskich osób.

Ubezpieczenie domu lub mieszkania

 

"Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej"

Dla każdego z nas dom lub mieszkanie stanowi ostoję spokoju i bezpieczeństwa, do której wracamy po strudzonym dniu. Czy jednak wystarczająco uważnie dbamy o to, co dla nas tak ważne?

OC w życiu prywatnym

 

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb w życiu człowieka. Jej zachwianie może wynikać jednak nie tylko z poczucia zagrożenia wobec własnej osoby, ale również w stosunku do otaczających nas ludzi. Nieumyślna krzywda wyrządzona postronnej osobie może być jednak zrekompensowana dzięki wypłacie odszkodowania z OC sprawcy. Polisa staje się wówczas bezpośrednim zastosowaniem poczucia odpowiedzialności, dzięki któremu skutki wypadku mogą zostać ograniczone dzięki środkom finansowym wypłaconym na podstawie umowy.

 

 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników

 

Rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Obowiązek ubezpieczeniowy ciąży jedynie na rolniku indywidualnym w rozumieniu art. 2 pkt. 12 u.u.o., czyli osobie fizycznej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne, nie obejmuje więc takich podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne jak: spółki, spółdzielnie czy inne podmioty. Należy podkreślić, że posiadanie gospodarstwa rolnego nie musi wiązać się z prawem własności, więc zobowiązanym do zawarcia umowy ubezpieczenia OC jest także dzierżawca, najemca czy użytkownik gospodarstwa rolnego.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych

 

Prócz OC rolnika posiadacz gospodarstwa rolnego w myśl ustawy musi zawrzeć również umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego objęte są ochroną od ognia i innych zdarzeń losowych. W przypadku szkód wyrządzonych przez żywioł lub zdarzenie losowe takie jak: ogień, huragan, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, uderzenie pioruna, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina, upadek statku powierznego Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie za zniszczone lub uszkodzone budynki.

Dobrowolne ubezpieczenie rolne

 

Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Jednak jest ono nie mniej ważne. Zazwyczaj jego zakres jest szeroki i pozwala objąć ochroną nie tylko inwentarz i sprzęt rolniczy, ale także ruchomości domowe rolnika. Dzięki temu ubezpieczeniu płynność finansowa gospodarstwa jest większa.

Wydrukuj stronę