Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie). Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Title:  
Email:  
Name:  
 

Ubezpieczenia finansowe – gwarancje ubezpieczeniowe

 

Wiarygodność każdej firmy w dzisiejszych czasach jest sprawą kluczową przy zawieraniu nowych kontraktów. Taką wiarygodność zapewnia stabilność finansowa ale także potwierdzenie tego stanu rzeczy przez niezależny podmiot jakim może być Towarzystwo Ubezpieczeń. Gwarancje ubezpieczeniowe pozwalają zaoszczędzic czas i przede wszystkim uchronić firmę przed niepotrzebnymi wydatkami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium

 

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium udzielana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń za podmiot przystępujący do przetargu, zobligowany przez organizatora przetargu do wniesienia wadium - jest to określona w specyfikacji przetargu kwota pieniężna. Gwarancja zapłaty wadium umożliwia Oferentowi uczestniczenie w przetargach bez angażowania środków własnych. Towarzystwo wypłaca świadczenie w przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana odmówi zawarcia umowy-kontraktu na warunkach określonych w ofercie albo z innego powodu naruszy zobowiązania wynikające z przystąpienia do przetargu.

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu

 

W ramach gwarancji należytego wykonania kontraktu Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązuje się do dokonania zapłaty na rzecz zamawiającego w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę. Jest to forma zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań umownych ciążących na wykonawcy, a w szczególności zachowania ustalonych terminów i spełnienia określonych wymogów jakościowych. Gwarancja ubezpieczeniowa jest łatwiejsza w uzyskaniu niż gwarancja bankowa. Gwarancja należytego wykonania kontraktu pozwala na spełnienie wymogu złożenia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez blokowania w tym celu własnych środków finansowych w okresie realizacji kontraktu,

Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek

 

Gwarancja usunięcia wad i usterek gwarantuje wypłatę na rzecz beneficjenta określonej kwoty, w przypadku jeśli wykonawca kontraktu nie usunie wad i usterek, do czego byłby zobowiązany na podstawie udzielonej gwarancji jakości, lub na podstawie ciążącego na nim obowiązku rękojmi. Okresem trwania gwarancji jest czas, w którym wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i usterek, zazwyczaj jest to okres 3-letni, ale może on być zarówno dłuższy, jak i krótszy, w zależności od kontraktu. Gwarancja umożliwia otrzymanie 100% zapłaty za wykonany kontrakt (brak konieczności blokowania środków na koncie zleceniodawcy na poczet przyszłych roszczeń).

Wydrukuj stronę