Kompleksowe rozwiązania dla biznesu

biznes i rozwiązania

Ubezpieczenie firmy

Szeroka i kompleksowa oferta pozwala ubezpieczyć majątek przedsiębiorstwa. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęte mienie, odpowiedzialność cywilna oraz wiele innych aspektów związanych z działalnością na rynku.

Pracownicze ubezpieczenie

Polisy grupowe na życie zapewniają pracownikowi przede wszystkim ochronę na wypadek śmierci, poważnego zachorowania, inwalidztwa i trwałej niezdolności do pracy. Pozwalają także na uzyskanie dodatkowych świadczeń, m.in. w razie zgonu bliższego członka rodziny (małżonka, rodziców czy teściów), jak również z okazji narodzin dziecka.

Zdrowie pracowników

Utrata zdrowia przez pracownika niesie ze sobą wiele problemów również dla pracodawcy. Pracodawca wykupując ubezpieczenie zdrowotne dostarcza swoim podwładnym odczuwalne korzyści zapewniając im właściwą i skuteczną opiekę lekarską. Takie rozwiązanie daje komfort leczenia, oszczędza czas i zwiększa efektywność pracy.

Transport

Prowadzisz działalność związaną z transportem lub spedycją? A może zlecasz przewóz własnych towarów? W każdej z tych sytuacji warto wybrać odpowiednie ubezpieczenie transportowe by chronić firmę i towary przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń.

OC Działalności gospodarczej

Dzięki polisie ubezpieczeniowej zyskujesz ochronę ubezpieczeniową w przypadku szkody w Twoim przedsiębiorstwie spowodowanej przez m. in. pożar, siły natury czy kradzież z włamaniem. Możesz również uniknąć negatywnych konsekwencji finansowych, gdy osoba poszkodowana w wyniku Twoich działań, wystąpi z roszczeniem o naprawienie szkody osobowej lub rzeczowej.

Gwarancje finansowe

Gwarancja ubezpieczeniowa zapewnia firmie wiarygodność i uwolnienie środków finansowych. Gwarancja ubezpieczeniowa zabezpiecza inwestora w procesie inwestycji na wypadek wystąpienia określonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia losowego.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Grupowe ubezpieczenie NNW pracowników chroni ubezpieczonego w momencie nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczony może liczyć na pomoc finansową oraz dodatkowe usługi, takie jak np. zwrot kosztów rehabilitacji czy też sfinansowanie pobytu w szpitalu.

Współpraca