Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

dowiedz się, które ubezpieczenie jest dla Ciebie

Ubezpieczenie OC komunikacyjne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym znajdującym zastosowanie w sytuacji gdy posiadacz lub kierowca pojazdu wyrządza nim szkodę innym osobom i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ponosi za to odpowiedzialność cywilną.

Ubezpieczenie AC Komunikacyjne

Autocasco, w skrócie AC, to rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, którym możesz objąć swój samochód oraz jego wyposażenie standardowe i dodatkowe (o ile wyposażenie to zostało zgłoszone we wniosku do ubezpieczenia) przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Assistance komunikacyjny

Assistance stanowi zapewnienie ochrony kierowcy i pasażerom w czasie podróży samochodem w zakresie pomocy technicznej i medycznej. Pomoc udzielana jest w razie wypadku czy awarii pojazdu, może polegać na udostępnieniu informacji o lokalizacji najbliższego serwisu, naprawie pojazdu, dostarczeniu paliwa lub uruchomieniu silnika (np. zimą), dodatkowym holowaniu, wynajmie pojazdu zastępczego, zakwaterowaniu w hotelu, umożliwieniu kontynuacji podróży lub powrotu.

ubezpieczenie NNW

To ubezpieczenie, które zapewnia finansową pomoc kierowcy oraz innym osobom podróżującym ubezpieczonym autem, w razie gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku. Dotyczy to sytuacji, które mają miejsce w trakcie jazdy autem a także podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego.

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie szyb to bardzo dobre rozwiązanie dla zapobiegliwych kierowców. Jest dobrowolne i możesz je dokupić do obowiązkowego ubezpieczenia OC lub pakietu OC/AC, a gwarantuje szereg ułatwień w przypadku uszkodzeń szyb – przedniej oraz bocznych. Dzięki niemu ubezpieczyciel gwarantuje wymianę lub naprawdę szyby w profesjonalnym warsztacie.

Współpraca