Koszty leczenie w życiu codziennym i w podróży

zabezpiecz się na wypadek nagłej utraty zdrowia

Ubezpieczenie medyczne

Polisy prywatne są płatnym dopełnieniem ubezpieczenia zdrowotnego gwarantowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Warto zapewnić sobie większy komfort leczenia i szybszy dostęp do lekarzy specjalistów. Należy pamiętać, że prywatne ubezpieczenie zdrowotne nie może zastąpić tego gwarantowanego przez NFZ - w nagłych wypadkach, gdy trzeba ratować życie i tak trafi się do publicznego szpitala.

Medycyna bez granic

Ubezpieczenie zapewnia organizację i pokrycie kosztów leczenia nowotworów i innych zdefiniowanych poważnych stanów chorobowych w renomowanych klinikach za granicą nawet do kwoty 2 000 000 € w całym życiu Ubezpieczonego. Ubezpieczenie gwarantujące Ubezpieczonemu ochronę zdrowia na światowym poziomie.

ubezpieczenie turystyczne

Polisa podróżna pokryje koszty leczenia w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne. Jeśli poczujesz się źle, będziesz mógł skorzystać z wizyty lekarskiej lub zabiegu. Uzyskasz pomoc również w sytuacji, kiedy znajdziesz się w szpitalu i konieczne będą badania specjalistyczne (RTG, tomografia). W przypadku nagłej choroby dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne pokryje koszty Twojego transportu do szpitala.

Współpraca