Klauzula informacyjna CMF

Formularz RODO

OŚWIADCZENIE O COFNIĘCIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą

Inspektor Ochrony Danych

Renata Migalska-Sadkowska

Sprawy naruszeń kierujemy na adres:

inspektor@cmf.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ DANYCH OSOBOWYCH:

Współpraca