CMF

 NNW szkolne – warto wybrać dobre ubezpieczenie

NNW szkolne – warto wybrać dobre ubezpieczenie

Ubezpieczenie szkolne to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczącej się młodzieży oraz dzieci. Nieszczęśliwy wypadek to nic innego jak przypadkowe, nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. Polisa NNW ma zatem za zadanie zapewnić ochronę przed finansowymi konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków oraz zapewnić…

 Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

W okresie pandemii ubezpieczenia zdrowotne zyskały na znaczeniu. Główną zaletą ubezpieczenia zdrowotnego jest dostęp do wysokiej jakości, specjalistycznej opieki bez konieczności długiego oczekiwania na wizytę. Zaraz po wybuchu pandemii, ubezpieczyciele dostosowali ofertę do nowych warunków, m.in. sprawnie przeszli na obsługę…