CMF

 NNW szkolne – warto wybrać dobre ubezpieczenie

NNW szkolne – warto wybrać dobre ubezpieczenie

Ubezpieczenie szkolne to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczącej się młodzieży oraz dzieci. Nieszczęśliwy wypadek to nic innego jak przypadkowe, nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. Polisa NNW ma zatem za zadanie zapewnić ochronę przed finansowymi konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków oraz zapewnić…