Rodzaje ubezpieczeń majątkowych

warto ubezpieczyć dorobek swojego życia

Ubezpieczenie mieszkania, domu

Ubezpieczenie nieruchomości może chronić od ognia, nagłych zdarzeń losowych a także od kradzieży. Ubezpieczamy nieruchomość ze wszystkimi instalacjami i wykończeniem, szyby jak również ruchomości domowe takie jak m. in. meble, sprzęt RTV, AGD, komputer, rowery czyli przedmioty codziennego użytku.

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie rolne to trzy główne elementy: Obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, Dobrowolne ubezpieczenia mienia oraz OC w życiu prywatnym.

OC w życiu prywatnym

Ochrona przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim Jesteś właścicielem mieszkania lub domu? Przyda Ci się dodatkowa ochrona, która obejmuje szkody rzeczowe w nieruchomości lub mieniu i zabezpiecza Twoje finanse na wypadek niespodziewanych wydatków. To ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które możesz kupić razem z ubezpieczeniem mieszkania lub domu lub jako osobną polisę.

ubezpieczenie NNW

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie. Z polisą NNW otrzymamy pomoc finansową po nieszczęśliwym wypadku. Bazą jest świadczenie z tytułu procentowego uszczerbku na zdrowiu lub poważnego urazu. Dobierając odpowiednie rozszerzenia zakresu ochrony, otrzymamy również zwrot kosztów leczenia, operacji czy rehabilitacji. Ubezpieczenie NNW może obejmować również zwrot poniesionych kosztów zakupu sprzętu medycznego.

NNW SZKOLNE

Ubezpieczenie dziecka przedszkolu, w szkole i poza nią. Całodobowa ochrona zdrowia i życia dziecka przez cały rok. Podczas zajęć szkolnych, zabawy na podwórku i w czasie wakacji. To potrzeby każdego rodzica w kwestii ubezpieczania NNW dla dzieci.

Współpraca