CMF

 Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, to prosty sposób, dzięki któremu można odkładać
pieniądze na swoją przyszłość, korzystając przy tym z ulg podatkowych.

Środki wpłacone na IKZE są inwestowane. A to oznacza, że zarabiają. W normalnej sytuacji (poza IKZE), od zysku z inwestycji trzeba zapłacić 19% podatku Belki. W przypadku IKZE zryczałtowany podatek wyniesie 10%

Odpowiedzialne życie finansowe zakłada regularne odkładanie środków na własną emeryturę. Dane ZUS pokazują jasno, że bez korzystania z takich narzędzi jak IKZE, możemy mieć duże problemy z utrzymaniem się po zakończeniu kariery zawodowej.

Kto może założyć IKZE?
IKZE może założyć każda osoba, która ukończyła 16 lat. Jednak osoby niepełnoletnie mogą wpłacać środki tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z umowy o pracę. Ważne: jedna osoba może założyć tylko jedno IKZE.

IKZE: limit wpłat 2021

Oszczędzanie w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego wiąże się z rocznym limitem wpłat, uzależnionym od wysokości przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok. W 2021 roku wynosi ono 5 259 zł, wobec czego limit IKZE to 6 310,80 zł.Tyle także możemy maksymalnie wpłacić na IKZE w ciągu jednego roku. Nie musimy dokonywać wpłaty jednorazowo: możemy dowolnie zarządzać swoimi finansami i np. ustalić kwotę, która co miesiąc będzie zasilać konto.

Limit wpłat IKZE dla samozatrudnionych

Osoby zatrudnione na etacie mogą korzystać z pracowniczych planów kapitałowych, które są bardzo atrakcyjnym modelem oszczędzania, w którym udział bierze nie tylko sam oszczędzający, ale również jego pracodawca, a do puli środków dokłada się również państwo. Z tej możliwości wykluczone są jednak osoby samozatrudnione, a więc przedsiębiorcy, którzy działają na rynku pracy na własny rachunek. Pewną formą rekompensaty, z której mogą korzystać od 2021 roku, jest w ich przypadku zwiększony limit wpłat na IKZE, wynoszący 1,8-krotność przeciętnego wynagrodzenia brutto. W związku z tym limit IKZE dla samozatrudnionych wynosi w 2021 roku 9 466,20 zł.

Wypłaty środków

Środki zgromadzone na IKZE to prywatna własność oszczędzającego. Zawsze może on poprosić o zwrot wszystkich
oszczędności. Otrzymana kwota będzie przychodem klienta, od którego zapłaci podatek wg obowiązującej skali podatkowej.

Dziedziczenie środków

Środki zgromadzone na IKZE są dziedziczone. Po śmierci oszczędzającego środki z IKZE otrzymają osoby wskazane w umowie, a jeżeli nie ma takich osób – jego spadkobiercy. Od wypłaconych kwot zapłacą 10-procentowy podatek dochodowy.