CMF

 Autozapis do PPK – kiedy złożyć ponowną rezygnację z wpłat do PPK?

Autozapis do PPK – kiedy złożyć ponowną rezygnację z wpłat do PPK?

Obowiązek informacyjny pracodawcy
Wszyscy pracownicy, którzy zrezygnowali z udziału w programie (złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK) powinni zostać poinformowani przez pracodawcę o ponownym autozapisie. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy została złożona rezygnacja – każda, która wpłynie przed 1 marca 2023 r., traci ważność (w tym przypadku błędem jest informowanie przez media o tym, że to w lutym jest ostatnia chwila na złożenie deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK).
  • Osoby w wieku 18-55 lat, które nie złożą ponownej rezygnacji z oszczędzania w programie, pracodawca „zapisuje” do programu automatycznie, czyli zawiera dla nich umowę o prowadzenie lub wznawia wpłaty do PPK, jeśli umowa o prowadzenie była już zawarta wcześniej.
  • Osoby w wieku 55-70 lat, które zrezygnowały wcześniej z udziału w programie, powinny otrzymać informację, że przystąpić do PPK mogą wyłącznie na własny wniosek. Ukończenie 55. roku życia liczy się na dzień przed 1 kwietnia 2023 r.
 
Dla osób, oszczędzających w Pracowniczych Planach Kapitałowych, autozapis nie wprowadza żadnych zmian.
Ponowną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć najwcześniej 1 marca w roku, w którym przypada autozapis.
Rezygnację będzie można złożyć w każdym momencie, natomiast trzeba liczyć się z faktem, że jeśli pracownik złoży deklarację zbyt późno, za miesiące kiedy był objęty PPK, nawet bez jego woli, pracodawca potrąci mu z wynagrodzenia stosowną część składki na PPK.