CMF

 Prywatne ubezpieczenie zdrowotne – czy warto rozważyć?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne – czy warto rozważyć?

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie sytuację, w której osoba pracująca a co za tym idzie opłacająca składkę zdrowotną nie mogłaby skorzystać z porady lekarskiej. Ubezpieczenie zdrowotne daje nam pomoc służby zdrowia w razie zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia itp. Ubezpieczenie zdrowotne jest podstawowym ubezpieczeniem obowiązkowym. Składka zdrowotna jest obowiązkowa i uprawnia do korzystania nieodpłatnie z publicznej służby zdrowia (w ramach NFZ).

Pytanie jakie zadają sobie osoby korzystające z usług państwowej służby zdrowia brzmi „dlaczego tak długo muszę czekać?”. W ślad za tym pytaniem pojawia się kolejne „czy jest jakaś alternatywa?”.

Niestety nie unikniemy opłacania obowiązkowej składki zdrowotnej. Możemy jednak rozważyć możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej. Pytanie „czy warto?”.

W ostatnich latach przez reorganizację i skupienie się szpitali i przychodni na pacjentach zakażonych koronawirusem, zamykanie innych oddziałów, przekładanie planowych zabiegów i operacji, a także lęk pacjentów przed kontaktem z placówkami ochrony zdrowia, pogorszył się ogólny stan zdrowia Polaków. Dotyczy to przede wszystkim tych, którzy chorują przewlekle, co staje się coraz większym problemem w Polsce. Niemal co trzeci Polak deklaruje, że ma zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze, co ósmy chorobę serca, a co jedenasty cukrzycę. Do tego dochodzą osoby, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne są rozwiązaniem opcjonalnym, dodatkowym. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ubezpieczenia zdrowotne – mimo bardzo szerokiego zakresu ochrony – często posiadają konkretne wyłączenia. W przypadku określonych wypadków, pacjent nie może np. liczyć na to, że ubezpieczyciel pokryje koszty pobytu w szpitalu wywołane chorobą (są wyjątki). Nie możemy liczyć również na ochronę w sytuacjach nagłych np. wymagających przyjazdu karetki pogotowia. Wobec nagłych wypadków priorytetowo traktowana jest publiczna służba zdrowia. Innymi słowy – jeśli dojdzie np. do zawału, pacjent zostanie automatycznie przekierowany do szpitala przynależnego do danej jednostki samorządowej.

Prywatna polisa to bardzo dobre uzupełnienie bazowej ochrony zapewnianej przez NFZ. Nie trzeba ich traktować odrębnie, ale jako mechanizmy dobrze się uzupełniające. Wybierając ubezpieczenie zdrowotne pacjent ma więc pewność pokrycia ewentualnych kosztów świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczyciela. W chwili obecnej 4 miliony Polaków korzysta z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych a ich liczba stale rośnie.

Według opracowanej przez PIU (Polska Izba Ubezpieczeń) „Mapy ryzyka Polaków” 81 proc. Polaków obawia się nowotworu, 80 proc. utraty sprawności, a 76 proc. uszkodzenia mózgu. 7 na 10 ankietowanych boi się braku dostępności opieki medycznej.

Podsumowując, warto rozważyć przystąpienie do prywatnej opieki medycznej – szybszy dostęp do lekarzy, badań i zabiegów na najwyższym poziomie oraz przede wszystkim oszczędność czasu to główne zalety tego produktu ubezpieczeniowego.

przygotował Rafał Puchalski