CMF

 NNW szkolne – warto wybrać dobre ubezpieczenie

NNW szkolne – warto wybrać dobre ubezpieczenie

Ubezpieczenie szkolne to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczącej się młodzieży oraz dzieci. Nieszczęśliwy wypadek to nic innego jak przypadkowe, nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. Polisa NNW ma zatem za zadanie zapewnić ochronę przed finansowymi konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków oraz zapewnić wsparcie w najmniej oczekiwanych sytuacjach. W ramach ubezpieczenia szkolnego ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte nie tylko dzieci w szkole ale często też dzieci w żłobkach, przedszkolach czy również studenci.

Link do zawarcia ubezpieczenia szkolnego.

Standardowo polisa NNW zawierana jest na okres 12 miesięcy. Ubezpieczenie szkolne działa przez 24 godziny na dobę, niezależnie czy do zdarzenia doszło w trakcie odbywania nauki, czy też poza szkołą. Często się zdarza, że placówki szkolne oferują własne ubezpieczenie grupowe dla swoich uczniów. Ubezpieczenie oferowane przez szkołę nie jest jednak w żaden sposób ubezpieczeniem obowiązkowym. Każdy rodzic ma prawo wyboru, czy ubezpieczyć dziecko grupowo czy indywidualnie w zakresie w pełni odpowiadającym jego potrzebom. Niestety często podstawowym kryterium wyboru ubezpieczenia jest jego cena. Nie każdy zwraca uwagę na sumy ubezpieczenia oraz zakres. Co do podstawowej zasady polisa ma zapewnić wypłatę świadczeń w przypadku śmierci oraz uszczerbku na zdrowiu.

Na co zwrócić jednak uwagę przy wyborze ubezpieczenia dla dziecka?

Przede wszystkim na sumę ubezpieczenia. Jeśli towarzystwo ubezpieczeń zapewnia określony procent z sumy ubezpieczenia za dane zdarzenie, to różnica w wypłacie świadczenia przy wyższych sumach może okazać się istotna. Jeśli dziecko uprawia ryzykowny sport, warto upewnić się czy jest on objęty zakresem ubezpieczenia. Należy również przeczytać zapisy odnośnie pobytu dziecka w szpitalu, dowiedzieć się od ilu dni następuje wypłata i czy wypłata należna jest za pobyt w szpitalu w wyniku wypadku czy również w wyniku choroby. Oprócz świadczenia za pobyt w szpitalu może również występować wypłata świadczenia w wysokości określonej sumy ubezpieczenia za zdiagnozowanie poważnego zachorowania u dziecka. Katalog chorób znajdziemy w dokumencie zwanym Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Istotny może się okazać również zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, koszt nabycia protez, aparatów ortopedycznych czy koszt naprawy okularów.

Link do zawarcia ubezpieczenia szkolnego.

Przy wyborze ubezpieczenia szkolnego warto rozeznać się czy uwzględnia również świadczenia związane z pogryzieniem przez zwierzęta bądź ukąszeniem przez kleszcza. Ubezpieczenie szkolne może również posiadać rozszerzenie w postaci Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym oraz w związku z nauką lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu z tytułu szkód wyrządzonych przez dziecko osobom trzecim. Nowością w ubezpieczeniach szkolnych jest ubezpieczenie przed hejtem w sieci. Hejt to nic innego jak obrażanie drugiej osoby. W dobie wszechobecnego dostępu do Internetu zjawiska na pewno nie można lekceważyć ponieważ niesie za sobą bardzo przykre konsekwencje. Rodzicu, pamiętaj, aby zakres ochrony i sumę ubezpieczenia dopasować do konkretnych potrzeb dziecka, jego trybu życia i aktywności.

Serdecznie zapraszamy Państwa do biur i punktów CMF w całej Polsce. Wszystkich zabieganych rodziców zachęcamy również do skorzystania z możliwości wykupienia ubezpieczenia dla dziecka drogą online – wystarczy skorzystać z poniższego linku:

Link do zawarcia ubezpieczenia szkolnego.

przygotował Rafał Poterała